داده های بازار

اروپا و ایالات متحده همیشه بازار اصلی ما بوده اند.در سال های اخیر، ما همچنین در حال کاوش در بازارهای جدید بوده ایم تا محصولات مفید را برای افراد بیشتری ارائه کنیم.

سهم بازار

 آمریکای شمالی: 50%
  آمریکای جنوبی: 15%
  اروپا: 20%
  آسیایی: 8%
 آفریقا: 2%
  استرالیایی: 5%

عملکرد فروش

فروش سالانه همچنان به سرعت در حال رشد است و محبوبیت روزافزون محصولات در بازار را ثابت می کند.انتخاب محصول ما به معنای انتخاب سود بیشتر است.

واحد: میلیون تومان
دفع آفات
 پخش کننده عطر

نرخ صادرات هر سری پخش کننده عطر

ایجاد محصولات مختلف برای مناطق مختلف همیشه راهی موثر برای ما بوده است تا زندگی سالم و راحت برای افراد بیشتری به ارمغان بیاوریم.

  ABS دانه چوب
  سرامیک/شیشه
  اهن
  ABS رنگی